Linkuvos gimnazijos sporto istorija pradedama minėti nuo „Saulės“ progimnazijos įsteigimo 1918 m, kada rašytiniuose šaltiniuose minimas žymus Lietuvos kūno kultūros pedagogas, sveikatos propaguotojas Karolis Dineika, dirbdamas progimnazijoje kūno kultūros mokytoju, padėjo pirmuosius sportinės veiklos pagrindus. Mokytojas visą gyvenimą propagavo sveiką gyvenimo būdą ir ragino kitus tai daryti.
     Bėgant laikui, 1952–1954 metais pradžios mokykloje buvo įrengta sporto salė. 1970 m mokytojų Z. ir A. Mališauskų pastangomis įrengtos pirmosios sporto aikštelės ir stadionas, kuris vidurinių mokyklų tarpe užėmė II vietą ir buvo apdovanotas sporto komiteto garbės raštu. O visasąjunginio konkurso nugalėtojų tarpe įėjo į 50-ties geriausiųjų stadionų skaičių ir buvęs apdovanotas VLKJS garbės raštu bei sportiniu inventoriumi.
     Sportavimui tinkamos sąlygos įtakojo veiksmingą fizinės veiklos propagavimą. Iki šių dienų yra išlikęs poreikis sportui ir sveikatos stiprinimui. Ir dabartinėje Linkuvos gimnazijoje visus metus vyksta daug sportinių renginių, kurie jų tapę tradiciniais: mokyklos „Stipruolio“ konkursas, gimnazijos „Krepšinio lygos“ varžybos, Kalėdinis krepšinio turnyras, Linkuvos tinklinio taurės, stalo teniso varžybos, Olimpinės dienos sporto šventė, Lietuvos kūno kultūros ženklo normatyvų laikymas ir kt. Minėta fizine veikla mokiniai realizuoja visus savo poreikius – judėjimo, pažintinius, veikimo, bendravimo, saviraiškos, atskleidžia savo fizines išgales ir gebėjimus. Tad palaipsniui gerėjančios gimnazijos sporto bazės sąlygos ir jaunimo fizinio aktyvumo svarbos suvokimas, skatina laikytis sveikos gyvensenos nuostatų ir organizuoti kuo įvairesnius sportinius renginius.
     Mokiniai fizinio aktyvumo veiklos formas renkasi pagal pomėgius, poreikius ir galimybes. Noriai lanko sportinių žaidimų, raumenų stiprinimo būrelius, kuriems vadovauja kūno kultūros mokytojai metodininkai Lina Alekseriūnienė ir Algimantas Masilionis. Dalis mokinių lanko Pakruojo sporto centro krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos; svarsčių kilnojimo klubo „Jėga“ treniruotes. Dalyvauja Lietuvos mokinių olimpinio festivalio rajoninėse, zoninėse, tarpzoninėse, respublikinėse varžybose: „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, kvadrato, lengvosios atletikos, futbolo, krepšinio, tinklinio, stalo teniso, šaškių, šachmatų ir kt. Šias varžybas dažnai vainikuoja iškovotos prizinės vietos. Taip pat dalyvaujama įvairiose sportinio pobūdžio akcijose: „Varom už Lietuvą“, kolektyvinėje mankštoje, literatūriniuose rašinių sporto tema, „Norime sportuoti – įsirengiame patys“ konkursuose, prevenciniuose „Bendraukim ir bendradarbiaukim“, „Nerūkanti klasė“, „Blaivi klasė“ renginiuose, tolerancijos renginiuose (kilnaus elgesio, savaitė be patyčių), meškeriojimo varžybose, geriausio mokyklos ir rajono sportininko rinkimuose ir pan. Gimnazijos mokiniai noriai įsilieja ir į miestelio bendruomenės sportinį gyvenimą. Dalyvauja garsiuose Linkuvos Škaplierinės atlaidų tradiciniuose sportiniuose renginiuose: gatvės krepšinio varžybose, bėgime aplink Linkuvą, galiūnų konkurse ir labai senas tradicijas tęsiančiose futbolo varžybose tarp komandų „LINKUVA – PAKRUOJIS“. Geriausieji atstovauja Linkuvą rajoninėse ir apskrities seniūnijų sporto žaidynių varžybose, gina ne tik savo mokyklos, bet ir rajono vardą.
     Saugant ir puoselėjant gimnazijos krepšinio tradicijų tęstinumą, prieš pat Kalėdas organizuojamas tradicinis „Kalėdinis krepšinio“ turnyras, kuris 2012 metų gruodžio mėnesį vyko jau 20 kartą. Turnyre varžosi gimnazijos mokiniai, miestelio jaunimo ir įvairių įmonių bei bendrovių komandos. Nepaprastai didžiuojamasi, kad Linkuvoje gimė legendinis krepšinio treneris, Lietuvos krepšinio federacijos Garbės prezidentas Vladas Garastas, kad Lietuvos ir užsienio krepšinio komandas treniruoja buvęs mokinys Audrius Prakuraitis.
     Labiausiai laukiamos, gausiausios ir mėgstamiausios yra gimnazijos „Krepšinio lygos“ varžybos. Jose jėgas išbando 1–4 g klasių mokiniai. Varžybų metu žiūrovus ir žaidėjus linksmina šokėjos, žiūrovai renka naudingiausią finalinių varžybų žaidėją, du lygos geriausius teisėjus. O minint gimnazijos 90-mečio Jubiliejų, vykusios draugiškos krepšinio varžybos tarp baigusiųjų ir esamų gimnazistų, nepaprastai pagyvino jubiliejui skirtų renginių programą.
     Ne ką mažiau intriguojantis „Stipruolio“ konkursas, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti, visuomet pritraukia daug žiūrovų ir dalyvių. Kiekvienais metais rezultatai gerinami, registruojami nauji rekordai, kurie įtraukiami į gimnazijos rekordų pasiekimų suvestinę. Beje, pirmieji rekordai pradėti fiksuoti nuo 1975 metų.
     Pavasarį visus sutraukia Linkuvos tinklinio taurės turnyras, kuris vykstantis dvi tris dienas, o paskutinėmis mokslo metų dienomis organizuojamas Lietuvos kūno kultūros ženklo (LKKŽ) normatyvų laikymas tapo tikru gimnazistų sportinio prestižo ir garbės reikalu.
     Svarbus mokyklos sporto istorijoje akcentas? 2008 metais Linkuvos gimnazija tapo „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ dalyve. Plėtojant šį olimpinį judėjimą, mokslo metų pabaigoje gimnazijoje organizuojama Olimpinės dienos šventė. Pagrindinės rungtys – simbolinės ir tikros Olimpinės mylios bėgimas; sportiniai žaidimai ir kt. atrakcijos. Svarbiausias akcentas ? dalyvių masiškumas. Mokiniai, dalyvaudami šiame renginyje, patiria ne tik malonias pergalės akimirkas, bet tikslingai praleisdami laiką, garbingai varžydamiesi, kelia bendravimo kultūrą.
     Buvę ir esami mokiniai garsino ir garsina gimnazijos vardą Lietuvoje ir už jos ribų. Tai Arūnas Balčiūnas, Mantas Daukša, Algirdas Tamašaitis, Donatas Januševičius, Ginta Subačiūtė (lengvoji atletika); Aurimas Leščinskas, Ernestas Stankaitis, Valdas Šimkūnas, Evaldas Stankaitis, Ovidijus Šidlauskas, Dovydas Vaškas (futbolas); Viktoras Gasiūnas, Marius Čiapas, Eglė Saudargaitė, Tomas Ogintas, Algirdas Vengraitis (krepšinis); Dovydas Jameljanov, Gintas Galuško (tinklinis), Aivaras Beržinis, Julius Naudžiūnas, Donatas Razmolovas, Mantas Virbickas, Lukas Skikas (svarsčių kilnojimas), Vytautas Bitėnas, Domantas Marcinkevičius, Giedrius Arlauskas (gimnazijos rekordininkai) ir kt.
     Džiugu, kad nuo 2006 metų tris kartus iš eilės Linkuvos gimnazija buvo pripažinta sportiškiausia mokykla Pakruojo rajone gimnazijų ir vidurinių mokyklų tarpe. Tai lėmė aktyvus ir rezultatyvus mokinių dalyvavimas olimpinio ugdymo programos renginiuose, kurių pagrindinis tikslas – plėtoti paauglių dorovines vertybes ir bendrąsias kompetencijas.
     „Kūno ir sielos darna, knyga ir kamuolys tegali duoti Lietuvai jaunimą patyrusį, energingą, drausmingą ir sugebantį kovoti už savo tėvų žemę“. K. Dineika.

Logotipas

logo sp

Vėliava

veliava sp

Logotipo ir vėliavos reikšmė
Saulė – Linkuvos progimnazija ir gimnazija tarpukariu vadinosi „Saulė“.
Krepšinio kamuolys – populiariausios sporto šakos gimnazijoje simbolis.
Sportininkų siluetai – kūno ir sielos darna, energingas ir fiziškai aktyvus jaunimas.
Finišo juostelė su mokyklos pavadinimu – siekimo tobulėti, nugalėti kliūtis išraiška.
Vėliavos fonas – melsvai žalsvas – dangaus ir laukų spalvų dermė.

Deglas

Deglas

Sporto himnas
Pats geriausias laikas siekti šlovės,
Eit į priekį, kovoti tiek, kiek reikės.
Mūsų norai – labai dideli,
Mes judam į priekį koja kojon visi!
Pried.
Krepšinis ar futbolas mums nesvarbu,
Išliksime stiprūs, kol būsim kartu.
Vienybė, ryžtas, drąsa ir kova.
Visi šie žodžiai reiškia vieną – LINKUVA!

Galbūt ir teks kada nors nusivilt,
Suklupę įstengsime vėl iš naujo pakilt.
Galbūt, pasirodys, kad yra geresnių,
Bet pergalių siekt privalom kartu!
Pried.
Krepšinis ar futbolas mums nesvarbu,
Išliksime stiprūs, kol būsim kartu.
Vienybė, ryžtas, drąsa ir kova.
Visi šie žodžiai reiškia vieną – LINKUVA!

Žodžiai A. Jankauskytės, D. Zinkevičiūtės, V. Plačakytės
Muzika S. Kilčiausko

Eil. Nr. Vardas, pavardė Nuotrauka Laida, metai Apie
1 Dainius Zgrabskis  Dainius Zgrabskis

LXXII – 72-oji laida

1995–1996 metai

Mokėsi LŽŪA Miškų fakultete, baigė magistrantūrą. Dirba Austrijos įmonėje „EGGER“ pardavimo vadovu Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje.

2 Lina Mikolaitytė Lina Mikolaitytė 

LXXIII – 73-oji laida

1996–1997 metai

Rajoninių olimpiadų ir konkursų nugalėtoja, „Dainų dainelės“ konkurso dalyvė. Lina pasižymėjo neeiliniais gabumais, nes daugelį užduočių atlikdavo žymiai geriau nei jos bendraamžiai. Baigė KTU Fundamentaliųjų mokslų fakulteto taikomosios matematikos specialybę. Mokosi Mykolo Riomerio universiteto Viešojo administravimo magistrantūroje, dirba Pakruojo r. investicijų ir turto valdymo vyr. specialiste.

3 Aušra Zgrabskytė Aušra Zgrabskytė 

LXXIV – 74-oji laida

1997–1998 metai

Mokėsi Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, įgijo magistro diplomą. Dirba UAB „Vilon“ viešbutyje užsakymų skyriaus vadove.

4 Vaida Čepauskaitė Vaida Čepauskaitė 

LXXV – 75-oji laida

1998–1999 metai

Nuoširdi, draugiška, labai atsakinga ir pareiginga, jautri mokinė, olimpiadų ir konkursų nugalėtoja. Baigė Vilniaus kolegijoje buhalteriją. Mokosi Vilniaus Gedimino technikos universitete Finansų vadybą. Dirba nekilnojamo turto agentūroje buhaltere.

5 Lina Razmolovaitė Lina Razmolovaitė 

LXXVI – 76-oji laida

1999–2000 metai

Nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso prizininkė, Baltijos šalių mosleivių mokslinės konferencijos chemijos sekcijoje apdovanota II laipsnio diplomu. Respublikinio Filologų konkurso laureatė, laimėjusi I ir III vietas. Baigė Vilniaus universitete Lietuvių filologiją. Dirba AB bankas „Swedbank“ specialiste ryšiams su visuomene.

6 Vygantas Pliūra Vygantas Pliūra 

LXXVII – 77-oji laida

2000–2001 metai

Gimnazisto vardas suteiktas už gerą mokymąsi, pareigingumą, aktyvią visuomeninę veiklą. Baigė Vilniaus universitete filosofiją. Dirba UAB „Mobili linija“. Baigė Mykolo Romerio universitete – Visuomeninės informacijos studijų fakultetą.

7 Vaida Smolskytė Vaida Smolskytė 

LXXVIII – 78-oji laida

2001–2002 metai

Stropi mokinė, aktyvi visuomenininkė, mokyklos laikraščio „Varpelis“ redaktorė, rajoninių olimpiadų dalyvė. Studijavo anglų kalbą Vilniaus universiteto Kauno filiale. Dirba privačioje anglų kalbos mokykloje ELC English Language Courses Vilniuje. Veda bendrinės ir verslo anglų kalbos kursus suaugusiems.

8 Justinas Valionis Justinas Valionis 

LXXIX – 79-oji laida

2002–2003 metai

Pavyzdingo elgesio, santūrus ir korektiškas, paprastas ir betarpiškas. Geriausiai sekėsi tikslieji mokslai. Baigė „Fotono“ studijas Šiaulių universitete, įstojo į Kauno Technikos universitetą, bet nebaigė. Dirba.

9 Edmundas Balčiūnas Edmundas Balčiūnas 

LXXX – 80-oji laida

2003–2004 metai

Rajono olimpiadų ir konkursų nugalėtojas. Dalyvavo jaunųjų mokslininkų konkurse, apdovanotas II-ojo laipsnio diplomu. Studijavo Kauno medicinos universitete farmakologiją. Baigęs dirba Biržų vaistinės „Camelia“ vaistinės vedėju.

10 Rimantas Ožiūnas Rimantas Ožiūnas 

LXXXI – 81-oji laida

2004–2005 metai

Matematikos, fizikos, chemijos rajoninių olimpiadų nugalėtojas. Rajoninių skaitovų konkursų nugalėtojas ir respublikinio skaitovų konkurso dalyvis. Mokėsi Kauno medicinos universitete. Dirba Linkuvos poliklinikoje odontologu.

11 Ieva Viltrakytė Ieva Viltrakytė  

LXXXII – 82-oji laida

2005–2006 metai

Matematikos, chemijos, biologijos rajoninių olimpiadų nugalėtoja, dailiojo skaitymo konkursų zonoje prizininkė, gimnazijos ir mokinių parlamento prezidentė. Mokosi Vilniaus universitete Medicinos fakultete.

12 Gintaras Mickeliūnas Gintaras Mickeliūnas 

LXXXIII – 83-oji laida

2006–2007 metai

Rajoninių olimpiadų ir konkursų prizininkas. Nuoširdus, pareigingas, draugiškas, didelis autoritetas klasėje ir pats gabiausias mokinys, puikiai išlaikęs baigiamuosius egzaminus. Baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, studijų programą – mediciną.

13 Ieva Jonaitytė Ieva Jonaitytė  

LXXXIV – 84-oji laida

2007–2008 metai

Linkuvos gimnazijos prezidentė, Lietuvos mokinių parlamento narė, Pakruojo r. jaunimo organizacijų tarybos narė, jaunimo literatų klubo „Židinys“ narė, olimpiadų ir konkursų prizininkė. Studijuoja VGTU statybos inžineriją.

14 Sigita Činčiūtė Sigita Činčiūtė  

LXXXV – 85-oji laida

2008–2009 metai

Gamtos mokslų olimpiadų, konferencijų dalyvė ir nugalėtoja, baigusi ŠU „Fotoną“, Kurtuvos Žaliąją Mokyklą, dalyvavusi respublikiniuose literatūros konkursuose, projektuose, aktyvi gimnazijos bei miestelio bendruomenių narė. Vilniaus universitete baigė biofiziką.

15 Agnė Gudonytė   Agnė Gudonytė

LXXXVI – 86-oji laida

2009–2010 metai

Agnė Gudonytė santūri, paprasta, nuoširdi, draugiška, jautri, dirbanti tyliai, bet atkakliai, kantriai, niekada nepaliekanti nebaigto darbo. Daugelio rajoninių olimpiadų nugalėtoja ar prizininkė, gera sportininkė. Mėgstamiausias dalykas – matematika, todėl ją studijuoja Šiaulių universitete.

16 Irma Ašmenavičiūtė  Irma Ašmenavičiūtė

LXXXVII – 87-oji laida

2010–2011 metai

Irmai šis vardas suteiktas už labai gerą mokymąsi, puikų elgesį, aktyvią koncertinę veiklą. Ji istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, ekonomikos ir verslo, matematikos olimpiadų nugalėtoja. Ilgametė meninio skaitymo konkursų laimėtoja, atstovavusi gimnazijai ir rajonui regioniniuose turuose. 2008 m.pripažinta aktyviausia gimnaziste Pakruojo rajone, dalyvavusi „Dainų dainelės“, „Temidės“ ir kt. konkursuose. Laimėtas respublikinis diplomas karjeros plano kūrimo konkurse „Rytojaus ateitis - mano rankose“.

Prasmingos ir turiningos vasaros, praleistos su neįgaliaisiais plaukiant baidarėmis, vasarota Linkuvos vaikų ir jaunimo centro stovyklose, kartu su piligrimais aplankyta TAIZE, Prancūzija, Čekija, Vokietija, stovyklauta Moksleivių verslumo vasaros stovykloje pagal projektą PROFAS ir kt.

17 Simona Lipskytė Simona Lipskytė 

LXXXVIII – 88-oji laida

2011–2012 metai

Simona gerai mokosi, aktyviai dalyvauja klasės gyvenime (pagrindinė veiklos organizatorė, idėjų pateikėja, renginių vedėja, scenarijų autorė), turi savo nuomonę, argumentuotai ją gina, stebi mokyklos veiklą, ją aprašo spaudoje. Baigė žurnalistikos mokyklą, yra mokyklos laikraštuko „Varpelis“ redaktorė ir laikraščio „Auksinė varpa“ nuolatinė žurnalistė, trečius metus lanko „Civito“ akademiją, yra geriausia Aukštaitijos krašto reporterė, daugelio konkursų ir projektų laimėtoja. Jos straipsnius skaitome portale „Delfi“ ir internetiniuose puslapiuose www.kontrastai.lt, www.aukstaitijosgidas.lt, www.skrastas.lt. Dalyvavo Mokomojo Europos parlamento regioninėje sesijoje Šiauliuose, už aktyvumą buvo pastebėta ir pakviesta į nacionalinę sesiją Seime. Be to, yra aktyvi policijos rėmėja, Rimkūnų kaimo bendruomenės pagalbininkė. Šiais metais Pakruojo rajono savivaldybė Simonai suteikė Jaunosios žvaigždutės nominaciją „Metų žurnalistė“.

18 Lukas Gerbenis Lukas Gerbenis 

LXXXIX – 89-oji laida

2012–2013 metai

Lukas per 5 mokymosi metus gimnazijoje garsino Linkuvos gimnazijos vardą rajone ir respublikoje. Jis yra rajoninių matematikos, fizikos, chemijos olimpiadų nugalėtojas ir prizininkas. Tarptautinės gamtos mokslų olimpiados dalyvis – 28 vieta Lietuvoje, gamtos mokslų konkurso „Elementum“ dalyvis, K.Butkaus anglų kalbos olimpiados nugalėtojas, ŠU matematikos varžybų II vietos laimėtojas. Rajono jaunimo organizacijų apdovanojimuose 2012 m. Lukui suteiktas Pakruojo rajono „Jaunosios mokslo žvaigždutės” vardas.

Lukas išsiskiria taktiškumu, mandagumu, gebėjimu rasti bendrą kalbą ir su klasės draugais, ir su mokytojais. Daugelio renginių gimnazijoje vedėjas, MADI dienų dalyvis, klasės seniūnas, Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ dalyvis. Baigė neakivaizdinės fizikų mokyklos „Fotonas” I pakopą. Mokymosi vidurkis 9,8-10. Mokosi KTU programavimas.

19 Inesa
Šlevaitė
Inesa Šlevaitė

XC –
90-oji laida

2013–2014 metai

Inesa reikli, kruopšti, komunikabili, paprasta ir nuoširdi, be galo kukli. Ji niekada nesigyrė savo pasiekimais:

2013 m. pavasarį vykusiame „Organizacijų mugės“ „Protų mūšyje“ Pakruojyje priklausė Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centro komandai, kuri užėmė pirmąją vietą.

Jau trejus metus moksleivių akademijos „Civitas“ klausytoja, 2010–2011 m. m. aktyviai dalyvavo Ūkio ministerijos ir Lietuvos Junior Achievement organizuotame konkurse „Aš – sėkmingas verslo bosas“ ir pateko į geriausių verslo projektų dešimtuką.

2013 m. dalyvavo DNB banko, Švietimo ir Mokslo ministerijos konkurse „Liftas“.

Inesa aktyvi Policijos rėmėja, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vykdomų kursų „Ekonomika aktyviai“ dalyvė, savanoriavo projekte „Veik ir dalinkis“, dalyvavo programos „Youth in Action“ projektuose „It‘s time to change“, „Street+action=life“.

Tarptautiniame projekte „Be sienų“ pateko į geriausių verslo projektų penketuką.

20 Dominykas Masilionis DominykasM

XCI – 91-oji laida

2014–2015 metai

 Dominykas – gerai mokosi, aktyvus sportininkas ir visuomenininkas. Jis yra rajoninių fizikos, biologijos, geografijos olimpiadų nugalėtojas ir prizininkas. Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“, teisinių žinių konkurso „Temidė“, vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“, 2012m. Respublikinės moksleivių dainų šventės „Mūsų vardas – Lietuva“, 2013m. Tarptautinio „Comenius“ projekto dalyvis. Akomponavo gimnazijos ansambliui prancūziškos dainos festivalyje – konkurse „Meilė keičia pasaulį“ (L‘amour change le monde), taip pat „Dainų dainelės“ konkurse. Aktyvus ne tik sportinių renginių dalyvis, bet ir organizatorius. Gina gimnazijos, seniūnijos, miestelio garbę tinklinio, krepšinio, šaškių varžybose, išrinktas geriausiu gimnazijos krepšinio lygos teisėju. 2014 m. atliko kūrybinį darbą – rekonstravo gimnazijos sporto salės švieslentę. Sukonstravo garso stiprintuvą, kuris naudojamas sportinių renginių metu.

21 Gytis Makarevičius Gytis M XCII – 92-oji laida
2015–2016 metai

Rajoniniai pasiekimai

    2013 m. I vietos diplomai Pakruojo r. fizikos, geografijos olimpiadose ir fotografijų konkurse „Paukščiai – mažieji mūsų draugai“ bei nominacija „Metų gimnazistas“ Pakruojo r. „Jaunųjų žvaigždučių“ apdovanojimuose.

    2014 m. I vietos diplomai Pakruojo r. chemijos, matematikos olimpiadose.

    2015 m. I vietos diplomai Pakruojo r. chemijos, biologijos, informacinių technologijų konkurse, matematikos olimpiadose ir II vietos diplomas Pakruojo r. internetiniame konkurse „Reikia išmokti sveikam išlikti (Vydūnas)“.

    2016 m. I vietos diplomai Pakruojo r. chemijos, biologijos olimpiadose.

Regioniniai ir respublikiniai pasiekimai

    2013 m. dalyvavimas ir padėkos raštas 46-joje Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje bei padėkos raštas už dalyvavimą visuomeninėje akcijoje „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“, skirtoje Paukščių dienos 90-tosioms metinėms ir jos iniciatoriui profesoriui T. Ivanauskui pagerbti bei III išminčiaus vardas Panevėžio krašto 5–9 klasių jaunųjų matematikų XIX olimpiadoje.

    2014 m. dalyvavimas 47-joje Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje ir pagyrimo raštas 52-joje Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje.

    2015 m. dalyvavimas Kazimiero Butkaus anglų kalbos ir 48-joje Lietuvos mokinių biologijos, dalyvavimas 64-joje matematikos olimpiadose bei II laipsnio diplomas respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros bei I laipsnio matematikos, chemijos, biologijos konkursuose „Olympis 2015 – Rudens sesija“.

22 Paulius Pašakarnis PauliusPasakarnis XCIII – 93-oji laida 2016–2017 metai

Paulius trejus metus buvo mokyklos prezidentas, nuo pat pradinių klasių dalyvavo įvairiose olimpiadose ir konkursuose. Daugiausia Paulius yra pasiekęs sporto srityje, žinoma, mokslo rezultatai irgi yra puikūs.

Vaikinui patinka bendrauti, todėl turi daug draugų.

Paulius – atsakingas, pakantus ir tolerantiškas jaunuolis.

23  Ieva Kulkytė IevaKulkyte XCIV- 94-oji laida 2017-2018 metai

Mergina įsijungė į mokyklos gyvenimą jau pradinėse klasėse.  

      2014 m pasiekimai.

Su LKC vokalo studijos kvartetu dalyvavo modernaus meno festivalyje „Keturiese“ Ramygaloje. Šiaulių Kultūros Centro organizuojamame mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalyje „Rudens mozaika″ tapo laureatais. Kalbų Kengūroje atlikusi anglų kalbos užduotis gavo Sidabrinės Kengūros diplomą. Užėmė II vietą rajoniniame IT konkurse, I vietą rajoninėje gamtos mokslų-biologijos olimpiadoje. Su LKC moterų choru „Mūša“ dalyvavo respublikinėje dainų šventėje „Čia mūsų namai“. Dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino II etape.

      2015 m. pasiekimai. 

Rajoninėse olimpiadose užimtos  III vieta  chemijos,  I vietos  biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros.  III vieta Šiaulių apskrities teisinių žinių konkurse „Temidė“, rajone – I vieta. Dalyvavo respublikinėse biologijos, lietuvių kalbos olimpiadose. Dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino II etape. Gavo I laipsnio diplomą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2015“. Gimnazijoje gavo nominaciją „Metų atradimas“. Jaunimo apdovanojimuose „Jaunosios žvaigždutės 2015“ gavo nominaciją „Metų žiniukė“.

      2016 m. pasiekimai. 

Kaip tercetas (su Goda Mockūnaite ir Toma Bučaite) po sėkmingų pasirodymų rajoniniame ir zoniniame etapuose vyko į TV konkurso „Dainų dainelė“ filmavimus. Užėmė II vietą rajono 9-10 klasių anglų kalbos,  I vietas lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos olimpiadose. Respublikiniame jaunimo saviraiškos festivalyje „Aukštyn kojom“ gavo nominaciją „Vokalo kultūra“. Teisinių žinių konkurso „Temidė“ rajoniniame etape užimta I vieta. Dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino II etape.

      2017 m. pasiekimai. 

Užimtos III vietos rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos, I vieta  biologijos olimpiadose. Dalyvavo VDU studentų atstovybės organizuojamame projekte „Moksleivi, pabūk studentu“. Rajoniniame teisinių žinių konkurse „Temidė“ užimta I vieta. Šiaulių apskrities teisinių žinių konkurse „Temidė“ užimta I vieta, dalyvavo respublikiniame etape Panevėžyje. 

2018 m. netrūko muzikinių renginių, kuriuose mergina aktyviai dalyvavo.

24 Austėja Makarevičiūtė   Austeja Makareviciute XCV- 95-oji laida 2018-2019 metai

Rajoniniai, regioniniai, neformalios veiklos pasiekimai

2016 m. II vietos diplomas Pakruojo r. IT konkurse

2017 m. ir 2018 m. diplomas Lietuvos mokinių rašinių konkurse

2017 m. III vietos diplomas Pakruojo r. mokinių matematikos olimpiadoje

2017 m. respublikiniame prancūziškų dainų festivalyje

2017 m. dalyvavimas projekte „Būk detektyvas“

2018 m. III vietos diplomas Pakruojo r. mokinių biologijos olimpiadoje

2018 m. padėka už pranešimą mokinių konferencijoje „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“

2017 m. II vietos diplomas Pakruojo r. mokinių matematikos olimpiadoje

2016 m. nominacija „Metų gimnazistė“ Pakruojo r. „Jaunųjų žvaigždučių“ apdovanojimuose

2017– 2018 m. m. stipendija „Lietuvos Maximalistas“

2018 m. nominacija „Metų lyderiai“ Pakruojo r. „Jaunųjų žvaigždučių“ apdovanojimuose

2019 m. III vietos diplomas Pakruojo r. mokinių matematikus olimpiadoje

2008 – 2019 m. m. narystė Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centre ir šokių kolektyve „Erdvė“. (Savanorystė, Erasmus+ projektų rašymas ir įgyvendinimas)

2016–2019 m. m. narystė Jaunimo Europos komandoje (bent 12 renginių per metus organizavimas, žinios apie ES skleidimas bendruomenėje)

2017 –2019 m. m. narystė Pakruojo jaunimo reikalų taryboje ir Pakruojo r. jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritasis Stalas“ (jaunimo balso atstovavimas, jaunimo politikos organizavimas)

2019 m. narystė Pakruojo r. jaunimo politikos kokybės vertinimo grupė (jaunimo politikos analizė ir vertinimas, rekomendacijų rengimas rajono mastu)

Savarankiškas tobulinimasis

2015 m., 2016 m. komandinio darbo mokymai patirtinio mokymosi centre Džiuginėnuose

2017 m.  mokymai „Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas“ Biržuose.

2017 m. „Europe Goes Local“ mokymai Pasvalyje ir Pakruojyje

2018 m. Erasmus+ projektų rašymo mokymai Vilniuje

2018 m. praktikos savaitė „Moksleiviai į Vyriausybę“ LR Vyriausybėje

Tarptautinė patirtis

2016 m. Erasmus+ jaunimo mainai „Mythbusters“ Tytuvėnuos

2017 m. Erasmus+ jaunimo mainai „Disconnected“ Ispanijoje

2017 m. diplomatinis vizitas Japonijoje su Pakruojo r. savivaldybės delegacija

2018 m. Lietuvos atstovavimas Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute projekte Šiaurės Karolinoje JAV, Wake Forest universitete.

2018 m. pažintinis vizitas po ES institucijas Briuselyje

  Muziejs

Gimnazijos muziejus įsteigtas 1961 m. senuosiuose rūmuose, nors kraštotyrine medžiaga pradėta domėtis žymiai anksčiau, dėstant istoriją mokytojui J. Skrupskeliui (1949–1950 m. m.). Istorijos mokytoja Pranė Gaigalienė, įkūrusi muziejų, 1967 m. perdavė jį su eksponatais pagal inventoriaus knygą nuo Nr. 1 iki Nr. 720 savo kolegei Eugenijai Matulionienei. 1972 m. muziejui ir visam kraštotyriniam darbui ima vadovauti lituanistė, Garbės kraštotyrininkė Felimonija Mielienė, dirbusi šį darbą iki 1994 m. 1985 m. muziejus perkeliamas į naujas patalpas baltuosiuose rūmuose. Tuo metu jau turėti 2353 eksponatai.

Nuo 1995 m. muziejui vadovavo istorijos mokytoja Aldona Bučaitė, o nuo 2007 m. pradinių kl. mokytoja Dalė Tamašaitienė. Sutinkant gimnazijos šimtmetį, muziejus buvo perkeltas į didesnes patalpas, nupirkti nauji baldai, atnaujinta ekspozicija. Dabar muziejuje dirba buvusi lituanistė Aldona Ašmonavičienė.

Gimnazijos muziejus – dalis mokinių ugdymo proceso:              

  • vedamos ekskursijos gimnazistams ir visiems atvykstantiems į gimnaziją,
  • vyksta istorijos, lietuvių k. ir kt. pamokos, klasių valandėlės,
  • rengiami susitikimai su buvusiais mokiniais, mokytojais,
  • vyksta pasitarimai, pristatymai, svečių priėmimai,
  • švenčiami gimnazijos jubiliejai.

Pagrindinė ekspozicija skirta gimnazijos istorijai ir tradicijoms. Čia žinios apie pirmąjį direktorių I. Brazdžiūną, vadovėliai, archyviniai dokumentai, mokinių užrašai, medžiaga apie žymius kraštiečius, auklėtinius, gimnazijos pedagogus. Seniausia ekspozicija yra apie archeologiją, kur eksponuojami ypač vertingi 1958m. Dūčių durpyne rasti akmeniniai kirvukai ir kt. eksponatai. Įdomūs moksleiviams ir etnografijos, Linkuvos miestelio istorijos bei religijotyros skyriai. Atskirai pristatoma ekspozicija „Lino kelias“. Naujausia medžiaga muziejuje yra apie mūsų krašto šviesuolę, Mokytoją Stanislavą Lovčikaitę.

Muziejus visada laukia atsiminimų, svarbių nuotraukų, išlikusių mokyklinių daiktų...

Plačiau apie muziejų skaitykite čia.