Šauniausi ir labiausiai motyvuoti Linkuvos gimnazijos 1g–4g klasių mokiniai

I pusmečio pažangumo vidurkis nuo 10 iki 9

paz 2g 4g

Šauniausi ir labiausiai motyvuoti Linkuvos gimnazijos 5–8 klasių mokiniai

I pusmečio pažangumo vidurkis nuo 10 iki 9

paz 5 8kl