emblema

2015 m. liepos 10 d.

Brandos atestatų įteikimas

Linkuvos gimnazijos abiturientams

13.40 – eisena nuo Linkuvos gimnazijos į bažnyčią;

14.00 – Šv. mišios, skirtos 91 gimnazijos laidai;

15.00 – sveikinimo koncertas;

15.35 – brandos atestatų įteikimo ceremonija.

Linkuvos gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis